Od početnika do programera: razvoj kompletne aplikacije u Scali

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a91/12

Cijena

349KM

Početak kursa

05.04.2021.

Trajanje

(20 h)

Rating

Od početnika do programera: razvoj kompletne aplikacije u Scali

Opis kursa:

Razvoj softvera je jedna od najbrže rastućih industrija u svijetu i najbrže rastuća industrija u Bosni i Hercegovini. Programeri u svom poslu mogu ispoljiti kreativnost, imaju puno prostora za napredak i jako veliku fleksibilnost u radu. Ovo je jedan od rijetkih poslova koji se može raditi od kuće - ili sa bilo koje druge lokacije.

 

Ovaj kurs je namijenjen onima koji žele da nadograde svoje bazično poznavanje programiranja i nauče stvari koje im trebaju da počnu aplicirati za poslove junior softver developera, odnosno onima koji su prošli bazični kurs programiranja u bilo kojem programskom jeziku i žele nadograditi svoje programersko znanje i/ili naučiti Scala programski jezik. Na kraju kursa, polaznici bi trebali biti u stanju napraviti web server u Scali, povezati se na taj web server iz web browsera i prikazati podatke sa servera u obliku web stranice.


Od polaznika se očekuje da u određenoj mjeri poznaju sljedeće koncepte programiranja:

 • varijable, tipovi podataka,
 - if-else,

 • funkcije,

 • petlje,

 • nizovi i kolekcije,

 • osnove klasa, objekata i objektno orijentisanog programiranja.

Kurs mogu upisati i programeri sa iskustvom koji žele naučiti dio Scala programskog jezika, a posebno mehanizme za paralelno, neblokirajuće izvršavanje koda.

 

Tematske cjeline koje će biti obrađene:

 • rekapitulacija kursa "Uvod u programiranje - Scala"

 • reaktivno programiranje u Scali i paralelno izvršavanje koda
 - osnove baza podataka

 • pristup bazi podataka iz Scala koda

 • klijent-server komunikacija

 • pravljenje web servera u Scali koristeći Akka-HTTP framework

 • povezivanje na web server koristeći Javascript i prikaz podataka u okviru web stranice

Na ovaj način, polaznici bi trebali proći čitav proces razvoja web aplikacija i naučiti ono što ih čeka u barem 80% softverskih firmi. Polaznici će dobiti i upute za nadogradnju aplikacija i svog znanja nakon kursa.

 

Oekivanja i ciljevi:

Polaznici bi po završetku kursa trebali biti u mogućnosti:

 • Da razumiju principe reaktivnog programiranje, općenito i u Scali
 • Dizajnirati jednostavnu bazu podataka i poznavati osnove SQL jezika
 • Pristupiti bazi podataka iz aplikacije - upisati, pročitati, obrisati podatak
 • Napraviti web server u Scali
 • Pristupiti web serveru iz web klijenta i prikazati podatke u obliku web stranice

 

Neophodni materijali/oprema:

• Laptop

Trajanje kursa:

Kurs traje 20 sati (školskih časova). Svake sedmice će se organizovati po 2 susreta, svaki u trajanju od 2 časa. Kurs se održava ponedjeljkom i srijedom, u terminu od 18:00 do 20:00.

 

Cijena kursa iznosi 399 KM i moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.