Uvod u Microsoft Project

2/15

Cijena

249KM

Početak kursa

-

Trajanje

(16 h)

Rating

Opis kursa:

Kurs je pripremljen tako da uvede polaznike u sve glavne funkcionalnosti softverskog alata za upravljanje projektima Miscrosoft Project. Dvodnevni kurs je namijenjen za osobe koje žele naučiti nešto novo a i prošitiriti svoje postojeće znanje o MS Project-u. U 2 dana korisnici će proći kroz 16 sati teoretskog i praktičnog znanja.

Kompletan rad je baziran na kratkoj teoriji o projektima i zanimljivim vježbama vezanim za vođenje jednog projekta od početka do kraja koristeći navedeni softverski alat.

Očekivanja i ciljevi:

Nakon završenog kursa očekuje se da polaznici razumiju koncept upravljanja projektima. Polaznici će naučiti kreirati WBS-a, definisati resurse na projektu, definisati zadatke (task-ove) potrebne za završenje projekta, kreirati vremenskog okvira projekta (Schedule), koristiti formule, upravljati sa više projekata. Osim navedenog polaznici će na konkretnom primjeru projekta iz njihove struke proći kroz sve faze vođenja projekta i korištenja MS Project-a kao jedinstvenog alata za svakog Projekt Manager-a.

Neophodni materijali/oprema za kurs:

Potrebno je da svaki polaznik ima računar sa instalacijom MS Project-a (prijedlog je da se prije početka kursa instalira probna verzija MS Project-a 2013. u koliko polaznici već nemaju instaliran navedeni softver). Instalacija je neophodna jer su sve vježbe, koje se sa instruktorom prolaze, praktične. Polaznici dobivaju skriptu za rad kao i brojne informacije o različitim izvorima informacija vezanim za upravljanje projektima.

Kurs se odvija vikendom, u trajanju od dvije subote (24.11. i 01.12.) od 9:00 h do 17:00 h.

Cijena kursa je 249 KM.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.