Uvod u OpenFOAM

3/8

Cijena

289KM

Početak kursa

17.06.2024.

Trajanje

(12 h)

Rating

Uvod u OpenFOAM

Opće informacije o kursu: 

Uvod u OpenFOAM-a pruža uvod u moćno alatno sredstvo za kompjutersku dinamiku fluida (CFD). Uz pomoć OpenFOAM-a, moguće je rješavati razne fluidne tokove i prijenos toplote kao i mogne druge inžinjerske probleme (analiza naprezanja i deformacije, tokovi pod uticajem elektromagnetnih sila i sl.).


Opis kursa:

Kurs pokriva osnove OpenFOAM-a, uključujući:
 

 • Šta je OpenFOAM? 
 • Upoznavanje sa filozofijom OpenFOAM-a, njegovim mogućnostima i prednostima open-source koda.
 • Struktura OpenFOAM-a: Učenje o osnovnoj strukturi datoteka, slučajeva i numeričkih algoritama u OpenFOAM-u.
 • Preprocesiranje: Definisanje geometrije i mreže za simulaciju.
 • Rješavanje: Sagledavanje procesa rješavanja CFD problema u OpenFOAM-u.
 • Postprocesiranje: Učenje kako analizirati i vizualizirati rezultate simulacije.
 • Kodiranje vlastitog solvera


Očekivanja i ciljevi: 
 

 • Samostalna instalacija softvera (nove i stare verzije)
 • Identifikacija problema i prilagodba solvera za njegovo rješavanje
 • Samostalna priprema slučaja 
 • Vizuelizacija dobivenih rezultata


Materijali/oprema neophodna za kurs: 
 

 • OpenFOAM korisnički vodič (bit će dodijeljen na kursu).
 • Laptop sa Ubuntu operativnim sistemom ili MacOS ili Winodows operativni sistem sa Windows Subsystem for Linux (WSL)


Kurs traje 3 sedmice, a održava se dva puta sedmično, i to ponedjeljkom i srijedom u terminu od 17:30 do 19:30h. Redovna cijena kursa je 289KM, dok je cijena za studente i srednjoškolce 260KM. Plaćanje je moguće u dvije rate. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5. Kurs neće početi planiranog datuma, ukoliko ne oformimo grupu sa minimalnim brojem polaznika. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.