Ahmed Palić

Ahmed Palić

Rating

Ahmed Palić je po struci magistar matematike i informatike. Bachelor i magistarske studije iz navedenih oblasti završava na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku sa 22 godine. Trenutno je na doktorskom studiju iz oblasti matematike – uža naučna oblast statistika. Kao demostrator, od 2014.godine, a potom kao asistent bavi se nastavom u visokom obrazovanju, na predmetima Matematička analiza I, Matematička analiza II, Matematička analiza III, Statistika i vjerovatnoća, Kvantitativne metode, Realna analiza, Fourierova analiza. Od 2021.godine radi kao viši asistent na navedenim predmetima, uključujući i predmet Statistika i kvantitativne metode. Statistikom se bavi od 2014.godine, te je u razdoblju od 2014. do 2021.godine bio angažiran u nekoliko firmi na poslovima vanjskog stručnog saradnika za istraživanja i statistiku. Do sada ima objavljenih 14 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima u oblasti matematike i statistike. Učestvovao je na brojnim konferencijama i seminarima u državi i inostanstvu. Pokrenuo je Prvu školu matematike u Travniku, a potom uz podršku akademske zajednice organizirao Prvu matematičku olimpijadu Srednje/Središnje Bosne, te Drugu matematičku olimpijadu Srednje/Središnje Bosne. Ove godine akademska zajednica bogatija je za novu konferenciju, a to je Statistička konferencija SSE 2022 održana u Travniku u maju. Radi trenutno na projektima osnaživanja statistike, ali i matematike općenito. Član je Društva matematičara Srbije, te član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo kao mladi naučnik. Jedan od glavnih ciljeva u skorijoj budućosti je završetak doktorskog studija, a budućnost vidi u stalnom stručnom i naučnom usavršavanju.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.