Statistička obrada podataka u SPSS-u - Osnovni nivo

1/10

Cijena

399KM

Početak kursa

16.05.2024.

Trajanje

(16 h)

Rating

Statistička obrada podataka u SPSS-u - Osnovni nivo

Opis kursa:


Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u SPSS – u? Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS programu organizovan je kroz niz praktičnih vježbi i primjera sa kojima ćete se sresti u budućem radu.

Tokom kursa ćete naučiti kako da kreirate bazu podataka, kako da pristupite procesu statistike, različite tehnike i metode, upotrebu dijagrama i još mnogo toga što vam je potrebno, a na šta će vam odgovoriti sam predavač tokom interaktivnih predavanja prilagođenih polaznicima koji nemaju nikakvo iskustvo u statistici.

Kako da znam da li je kurs statističke obrade podataka za mene?

Ako važite za najodgovorniju osobu u društvu koja uvijek ima odgovore na sve, uvijek imate telefon pri ruci da pretražite Google u potrazi za rješenjem nekog aktuelnog problema i uvijek idete korak dalje u svojim naporima da dokažete neke tvrdnje, onda je statistika samo alat koji će pomoći vašoj prirodi da se razvije u pravom smjeru. Sa poznavanjem statistike i uz praktične vještine u radu na softveru koji se koristi u te svrhe bićete poželjan kandidat za pozicije u različitim industrijama – marketing, prodaja, upravljanje projektima, ali i mnogim drugim. Također, ako se bavite naučnim radom, statistika će vam samo olakšati proces izvođenja zaključaka i dokaza.

Očekivanja i ciljevi:

Razlika između loše i dobre odluke je u tome što je dobra uvijek zasnovana na podacima i proverljivim dokazima. A kada ne znate kako nešto da dokažete, statistika vam postaje najbolji prijatelj. Cilj ovog kursa je upravo da vam statistika bude najbolji prijatelj. Uz novostečena znanja sa kursa statistike, vi ćete moći potpuno samostalno da:
 

 • Izradite nacrt istraživanja
 • Kreirate bazu podataka u SPSS programu
 • Kodirate odgovore iz upitnika i unesete ih u bazu SPSS
 • Obavite izbor prikladnih statističkih tehnika
 • Testirate hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • Vršite preliminarne statističke analize
 • Obavite interpretaciju dobijenih nalaza
 • Kreirate tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • Izvedete zaključke o analiziranim hipotezama.
   

Materijali/oprema neophodna za kurs:
Neophodni materijali/oprema:

 • Vlastiti laptop

Poželjni materijali/oprema:
 

 • SPSS (free) instalacija – upute na prvom predavanju


Kurs traje 4 sedmice (16 sati), a održava se četvrtkom i petkom u terminu od 19:30 do 21:30h. Cijena kursa je 399KM, dok je za studente i srednjoškolce cijena 369KM. Minimalan broj polaznika potrebnih za početak kursa je 6. Kurs neće početi na planirani datum ako nema dovoljan broj polaznika. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.