Statistička obrada podataka u SPSS-u - Napredni nivo

0/10

Cijena

519KM

Početak kursa

-

Trajanje

(16 h)

Rating

Statistička obrada podataka u SPSS-u - Napredni nivo

Opis kursa:

Nakon osnovnog nivoa, gdje su savladane osnove rada u SPSS-u, nastupa napredni nivo. Tokom kursa ćete naučiti kako da pristupite procesu statistike u složenijem obliku, različitim tehnikama i metodama,  a na šta će vam odgovoriti sam predavač tokom interaktivnih predavanja prilagođenih polaznicima koji već imaju neko iskustvo u statistici.

Očekivanja i ciljevi:

Nakon što ovladate jednostavnijim tehnikama, a u kombinaciji sa vašom istraživačkom prirodom, idemo dalje. Naime, ovaj nivo pruža mogućnost savladavanja mnogo složenijih statističkih tehnika i metoda rada kroz praktične probleme iz realnog svijeta. Kurs će omogućiti ozbiljan pristup istraživanjima na nivou pisanja naučnih i stručnih radova iz raznih oblasti.

Materijali/oprema neophodna za kurs:

Neophodni materijali/oprema:

  • Vlastiti laptop


Poželjni materijali/oprema:

  • SPSS (free) instalacija – upute na prvom predavanju


Kurs traje 4 sedmice (16 sati), a održava se ponedjeljkom i četvrtkom u terminu od 19:30 do 21:30h. Cijena kursa je 519KM, dok je za studente i srednjoškolce cijena 469KM. Minimalan broj polaznika potrebnih za početak kursa je 6. Kurs neće početi na planirani datum ako nema dovoljan broj polaznika. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.