Bakir Činjarević

Bakir Činjarević

Rating

Bakir Činjarević je učenik četvrtog razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu. Aktivno se bavi web programiranjem. Tehnologije koje najčešće koristi su: HTML5, CSS3, Javascript, React.js, Node.js, Express i MongoDB. Pored web programiranja, dvaput je učestvovao na državnom takmičenju iz informatike u programskom jeziku C++.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.