Loris Gutić

Loris Gutić

Rating

Loris Gutić je menadžer korporativne sigurnosti sa višegodišnjim iskustvom u privatnom (finansijski i proizvodni sektor) i nevladinom sektoru u kojem je obavljao poslove strateškog i operativnog upravljanja i rada na sistemima informacijske sigurnosti, implementiranju međunarodnih standarda, internih edukacija, treninga i obuka rukovodilaca i zaposlenika u kompanijama privatnog sektora. Certificirani je vodeći interni i eksterni auditor za ISO standarde upravljanja sistemima informacijske sigurnosti i upravljanja rizicima informacijske sigurnosti.

Pročitajte naša pravila o privatnosti.