Osnove informacijske sigurnosti

0/10

Cijena

400KM

Početak kursa

-

Trajanje

(16 h)

Rating

Osnove informacijske sigurnosti

Kurs „Osnove informacijske sigurnosti“ obrađuje ključne pojmove, aspekte, i procese neophodne za uspješnu uspostavu i održavanje sistema informacijske sigurnosti u pravnim osobama sa fokusom na ulogu i aktivnosti ljudskog faktora u procesu održavanja sistema informacijske sigurnosti, upravljanje rizicima i incidentima informacijske sigurnosti, te upoznavanje sa internim kontrolnim mehanizmima koji predstavljaju okosnicu funkcioniranja sistema informacijske sigurnosti i odgovornih osoba zaduženih za upravljanje istim. Kurs se bazira na porodici međunarodnih standarda informacijske sigurnosti 270XX, uz reference na druge primjenjive standarde i usklađenost sa posljednjim izmjenama ISO standarda iz 2022. godine. Kurs je namijenjen kako početnicima koji žele da steknu i razviju znanja o upravljanju sistemom informacijske sigurnosti, zaposlenicima koji se bave ili počinju baviti obavljanjem poslova i zadataka iz ove oblasti, zaposlenicima, rukovodiocima menadžmentu koji planiraju ili rade na implementaciji ISO standarda u svojim kompanijama, zaposlenima u oblasti korporativne sigurnosti ili pojedinih oblasti korporativne sigurnosti (fizička sigurnost i zaštita, zaštita privatnosti i ličnih podataka, upravljanje kontinuitetom poslovanja), te svim zainteresiranim da saznaju više o informacijskoj sigurnosti kao jednoj od ključnih oblasti korporativne sigurnosti.


Očekivanja i ciljevi: 


Cilj ovog kursa jeste da polaznicima omogući sticanje znanja o ključnim principima informacijske sigurnosti, upravljanja sistemima informacijske sigurnosti, sistemu kontrola, upravljanja rizicima, te podizanje svijesti o napadima, prijetnjama, ranjivostima i rizicima informacijskih sistema.


Materijali/oprema neophodna za kurs: 
 

  • Laptop


Dodatne informacije: 

Polaznicima će biti stavljeni na raspolaganje radni materijali obrađeni tokom predavanja (check liste, matrice, itd.). Tokom trajanja kursa polaznici će imati radne zadatke. Kurs obuhvata i kratke vježbe, radne zadatke i testiranja. 
 

Kurs traje 4 sedmice (16 sati), a održava se utorkom i četvrtkom, od 17:30 do 19:30 sati. Cijena kursa je 400KM po polazniku, a minimalan broj polaznika za formiranje grupe je 8 polaznika. U slučaju nedovoljnog broja prijava potrebnih za formiranje grupe, kurs neće početi sa radom na planirani datum. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.