Osnove grafičkog dizajna

3/10

Cijena

349KM

Početak kursa

02.09.2024.

Trajanje

(24 h)

Rating

Opis kursa:

U posljednjih 15 godina, grafički dizajn je grana industrije koja je uz IT sektor doživjela nevjerovatnu ekspanziju. Danas je postalo skoro nezamislivo da svaki proizvod, svaka kompanija, svaki događaj ne bude popraćen i vizuelno. Za realizaciju toga najčešće se koriste alati iz Adobe kolekcije, Photoshop, Illustrator i InDesign. Kroz ovaj kurs će biti objašnjeni osnovni principi i elementi grafičkog dizajna kao što psihologija boja, vizuelni identitet, priprema za štampanje i web, tipografija, i dr. Naravno, polaznici kursa će imati priliku da se okušaju i u praktičnom radu kao što je retuširanje fotografija, kreiranje vektorskih elemenata te izrada brošura koristeći alate iz Adobe kolekcije.

Na osnovu nivoa poznavanja rada u spomenutim softverskim alatima i razloga pohađanja kursa, polaznicima će biti dodijeljen praktični zadatak. Ukoliko polaznik ne bude mogao sam definisati zadatak, isti će mu biti dodijeljen od strane predavača. Zadatak se radi samostalno, van termina kursa, uz konsultacije sa predavačem po potrebi. Za uspješno okončanje kursa potrebno je završiti i prezentovati praktični zadatak.

Po završetku kursa, polaznicima koji budu prisustvovali na više od pola predavanja i koji uspječno završe praktični zadatak će biti dodijeljena diploma o uspješnom pohađanju kursa.


Očekivanja i ciljevi:

Od polaznika se ne očekuje nikakvo prethodno znanje o grafičkom dizajnu. Dovoljna je motivacija i želja za učenjem.

Cilj kursa je osposobiti polaznike za samostalan rad u Adobe alatima, naučiti ih osnovnim principima i praksama grafičkog dizajna te dati im dobru podlogu za dalje napredovanje. 


Neophodni materijali/oprema:

  • na kurs je potrebno ponijeti vlastiti laptop


Kurs se odvija ponedjeljkom i četvrtkom, u terminu od 17:30 do 19:00h. Redovna cijena kursa je 349KM. Za studente i učenike srednjih škola nudimo popust, pa je cijena za njih 315KMMinimalan broj polaznika za ovaj kurs je 7. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.