Upravljanje korporativnom sigurnošću

0/8

Cijena

900KM

Početak kursa

-

Trajanje

(32 h)

Rating

Upravljanje korporativnom sigurnošću

Opis kursa:

Korporativna sigurnost je slojevita oblast fokusirana na upravljanje i otklanjanje različitih oblika sigurnosnih rizika koji mogu dovesti u pitanje ili ozbiljno ugroziti poslovanje, funkcioniranje ili opstanak kompanije. Kurs „Upravljanje korporativnom sigurnošću“ sadrži sveobuhvatan pristup upoznavanju oblasti koje se odnose na sigurnost i otpornost kompanije, sa posebnim fokusom na strateške i operativne komponente od uticaja na poslovanje i to u oblastima: 
 

  • Fizička zaštita osoba i imovine
  • Informacijska sigurnost (uključujući zaštitu privatnosti ličnih podataka)
  • Prevencija, detekcija i istrage sigurnosnih prijetnji, protivpravnih aktivnosti i prevara
  • Planiranje kontinuiteta poslovanja 
  • Zaštita zdravlja i okruženja 
  • Krizni menadžment, upravljanje sigurnosnim rizicima 
  • Programi etike i usklađenosti (compliance) 
  • Korporativno upravljanje (transparentnost i odgovornost)

Kurs je namijenjen profesionalcima koji se bave jednom ili više oblasti korporativne sigurnosti, osobama (studenti, početnici i zaposleni u drugim oblastima) zainteresiranim za sticanje i razvoj znanja o sigurnosti poslovnog okruženja, zaposlenicima, rukovodiocima i menadžmentu kompanija koje se bave naročito osjetljivim i složenim djelatnostima (IT, telekomunikacije, finansijski sektor itd.), kao i svima koji teže produbiti znanje o sigurnosnim rizicima u kompanijama. 

Očekivanja i ciljevi: 

Kurs ima za cilj upoznati polaznike sa pojmom i sadržinom korporativne sigurnosti, kao relativno nove i sveobuhvatnije korporativne funkcije u BiH, ali i svijetu, a posebno oblastima koje ona obuhvata, njihovom međuzavisnošću, te njihovim uticajem i značajem za funkcioniranje i poslovanje kompanija. Navedeno ima rezultirati povećenim stepenom svijesti i stečenim saznanjima o kompleksnim sigurnosnim rizicima, njihovom djelovanju i međudjelovanju u kompanijama.

Neophodni materijali/oprema:
 

  • Laptop


Dodatne informacije i resursi?

Polaznicima će biti stavljeni na raspolaganje radni materijali obrađeni tokom predavanja (check liste, matrice, itd.). Tokom trajanja kursa polaznici će imati radne zadatke. Kurs obuhvata i kratke vježbe, radne zadatke i testiranja. 

Kurs traje 8 sedmica (32 sata), a održava se ponedjeljkom i srijedom, od 17:30 do 19:30 sati. Cijena kursa je 900KM po polazniku, a minimalan broj polaznika za formiranje grupe je 4 polaznika. U slučaju nedovoljnog broja prijava potrebnih za formiranje grupe, kurs neće početi sa radom na planirani datum. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.