Mirza Slatina

Mirza Slatina

Rating

Mirza Slatina je završio studij komunikacijskih tehnologija pri Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, ali njegov interes za web programiranje počinje već na drugoj godini fakulteta kada kroz različite projekte počinje bolje da se upoznaje sa osnovama web programiranja.


Po završetku studija počinje više da se bavi grafičkim dizajnom, ali su dizajn i kreiranje web stranica ostali dio njegovih aktivnosti. U augustu 2015. godine biva certificiran od strane međunarodnog certifikacijskog tijela u oblasti testiranja softvera (ISTQB), gdje uči o načinima pisanja zahtjeva i tehničkih karakteristika web stranica, ali i načinima detekcije bugova i grešaka u samom kodu.


Spajanjem grafičkog dizajna i web programiranja proučava User Experience i User Interface dizajn, te stiče bolji uvid u ponašanje korisnika i uspješnu praksu u oblasti logičkog i vizuelnog dizajna web stranica. U protekle dvije godine radi u kreativnom odjelu jedne marketinške agencije, gdje, između ostalog, dizajnira i kreira web stranice, ali i kao part-time predavač osnova web programiranja u edukativnim centrima.

 

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.