Nedim Fatić

Nedim Fatić

Rating

Nedim Fatić je diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirao 2011. godine na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, smjer komunikacije. 2019. godine završava Master studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradanji sa Microsoft-om, smjer Menadžment i Informacioni sistemi.

Trenutno zaposlen na poziciji Viši savjetnik / Projektant sistema u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Pored toga radi kao predavač, IT konsultant i freelencer.
 

Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu sa bazama podataka i MS SQL Serverom, a neke od njegovih najvažnijih vještina su: instalacija, održavanje i unapređenje MS SQL Servera; pisanje naprednih T-SQL upita; razvoj novih baza podataka i održavanje postojećih; analiziranje perfomansi i stanja relacionih baza podataka i predlaganje načina za efikasniji rad; analiziranje mehanizama zaštite podataka na bazi podataka i predlaganje rješenja za njihovo poboljšanje; instalacija, održavanje i upravljanje alatima za nadzor nad bazama podataka.

 

Pročitajte naša pravila o privatnosti.