Nedim Fatić

Nedim Fatić

Rating

Nedim Fatić je diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirao 2011. godine na  Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, smjer komunikacije. Trenutno pohađa master studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer Menadžment i informacioni sistemi, master program u saradnji sa Microsoftom BiH. Zaposlen je na poziciji rukovodioca odjela za informaciono-komunikacione tehnologije Suda BiH.
Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu sa bazama podataka i MS SQL Serverom, a neke od najvažniji vještina su: instalacija, održavanje i unapređenje MS SQL Servera; pisanje naprednih T-SQL upita; razvoj novih baza podataka i održavanje postojećih; analiziranje perfomansi i stanja relacionih baza podataka i predlaganje načina za efikasniji rad; analiziranje mehanizama zaštite podataka na bazi podataka i predlaganje rješenja za njihovo poboljšanje; instalacija, održavanje i upravljanje alatima za nadzor nad bazama podataka.

Programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.