Database Programming

Users@2x7/16

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

(25 h)

Rating

Database Programming

OPIS KURSA:
SQL je temeljna vještina za svakog ko želi raditi sa bazama podataka i podacima. U ovom kursu, upoznat ćemo Vas sa različitim konceptima korištenja Transact SQL (T-SQL-a) za upite na bazi podataka, incijalno kroz osnovne SELECT upite, pa kroz kreiranja kompleksne transkacione logike, kao i finalno do kreiranje relacionih baza podataka. Na tom putu objasniti ćemo ključne koncepte, demonstrirati sintaksu i pružiti Vam priliku da isprobate svaku tehniku za sebe. Kurs „DATABASE PROGRAMMING“ sastavljen je od 10 modula. Fokus kursa je na demo vježbama, odnosno na konkretnim primjerima pisanje T-SQL upita, korištenjem SQL Management Studio-a na SQL Serveru. 


OČEKIVANI CILJEVI:
Kurs je predviđen za osobe sa osnovnim znanjem o relacionim bazama podataka, ali i za početnike koji žele da se upuste u avanturu zvanu SQL. Sve što je potrebno učesnicima kursa je volja i pozitivan stav, a njihovo znanje će se nadograđivati iz modula u modul. Osnovni cilj ovog edukativnog programa je da polaznike upozna sa vještinama potrebnim za interekcijom sa Microsoft SQL Serverom.


NEOPHODNI MATERIJAL ZA KURS:
● Na kurs je potrebno ponijeti laptop novije generacije sa minimalno 4 GB RAM, minimalno i3 cpu, minimalno 30 GB slobodnog prostora na HDD i instaliranim WIN10 OS

 


DODATNE INFORMACIJE I RESURSI:
Nastava će biti realizirana u formi 30% prezentacije i 70% demo vježbe i konstruktivna diskusija. Za prezentacije će biti korišteni namjenski slajdovi, koncipirani na osnovu zvanične Microsoft literature i dokumentacije. Demo vježbe su koncipirane na konkretnim primjerima pisanja T-SQL upita, korištenjem SQL Management studio-a na SQL Serveru. Kompletan materijal koji će se koristiti na kursu će po završetku biti distribuiran svim polaznicima.


TRAJANJE KURSA:
Kurs je predviđen da traje 5 sedmica. U svakoj sedmici će biti održana dva predavanja (dva modula). Svako predavanje traje 2 h  i 30 minuta (određivanje pauze u okviru jednog predavanja će se dogovoriti sa polaznicima). Ukupno trajanje kursa je 25 sati.

Planirani početak kursa je ponedjeljak, 09.09. u 17:30 h do 20:00 h. Ostali termini će biti dogovoreni sa predavačem na prvom času.

 


TESTIRANJE I FINALNI PROJEKAT:
Nakon svakog odrađenog modula polaznici će dobiti test od 5 pitanja, koja su koncipirana na taj način da pomognu korisniku da samostalno apsolvira znanje stečeno na prethondom modulu. Nakon odrađenog kursa, polaznici će dobiti finalni projekat, koji će raditi samostalno.


OSTALE INFORMACIJE:
Cijena kursa je 299 KM po polazniku. Za studente nudimo i poseban popust, tako da cijena za njih iznosi 249 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8.
 

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.