Android Development

10/17

Cijena

549KM

Početak kursa

-

Trajanje

(22 h)

Rating

Opis kursa:

Trenutno je u svijetu prisutan najveći broj mobilnih uređaja sa Android operativnim sistemom, te je i potreba za razvojem Android aplikacija velika. Zbog prethodno navedenog je potreba za programerima ovog profila jako velika, a u budućnosti će ona biti još i veća prema trendu koji je aktuelan, a koji se odnosi ne samo na povećanje broja mobilnih uređaja nego i povećanje broja drugih uređaja (npr. televizora) sa Android operativnim sistemom.

 

Očekivanja i ciljevi:

Ovaj kurs je namijenjen svima koji poznaju osnove programiranja u nekom od modernih programskih jezika, ali nije nemoguće da i polaznici koji nisu nikada programirali uz dodatno zalaganje i trud isprate kurs. Oni koji su prethodno imali dodira sa Javom ili Kotlinom će se svakako bolje i brže uklopiti u teme koje ćemo obraditi na kursu.

 

Ovaj kurs je namijenjen ljudima koji žele ući u svijet pisanja tzv. native Android aplikacija. Kroz kurs će biti obrađene teme programiranja i struktuiranja Android aplikacije prvenstveno u Javi, ali će se praviti paralela s Kotlin programskim jezikom koji je trenutno aktuelan kada je u pitanju razvoj Android aplikacija. Međutim, prvenstveno će biti obrađen koncept razvoja Android aplikacija u Javi s osvrtom na podržane koncepte iz Jave 8. Prilikom razvoja Android aplikacija će kao razvojno okruženje biti korišten Android Studio.

 

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • na kurs je potrebno ponijeti vlastiti laptop (poželjno je imati instaliran Android Studio i Android uređaj)

 

Poželjni materijali/oprema

  • Uncle Bob (Robert C. Martin) --> Clean code

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 5 sedmica i održava se utorkom i srijedom, u terminu od 19:30 do 21:30.

 

Cijena kursa iznosi 549 KM. Za polaznike koji su u ACADEMY387 završili kurs Java Programming - Intermediate Level nudimo posebni popust i cijena kursa za njih iznosi 499 KM. Minimalan broj polaznika je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijavljenih polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.