Java Programming - Intermediate Level (online kurs)

2/10

Cijena

499KM

Početak kursa

-

Trajanje

(24 h)

Rating

Opis kursa:

Ovaj kurs je produžetak kursa Complete Introduction to Java i odnosi se na daljnji razvoj i istraživanje koncepata objektno orijentisanog i funkcionalnog programiranja. Ovim kursom su obrađeni SOLID principi kao principi na kojima počiva sam programski jezik Java. Ranije smo naveli da razvojem mobilnih aplikacija Java takođe igra jednu od najvažnijih uloga, pa je prema tome vrlo važno obraditi i koncepte iz verzije 1.8 koje možemo koristiti prilikom razvoja Android aplikacija. Potreban preduslov za kreiranje Android aplikacija je poznavanje Jave. Skoro sve aplikacije kreirane za Android uređaje su napisane u Javi.  Prvi dio će biti posvećen dizajnu Java klasa i korištenju koncepata enkapsulacije, nasljeđivanja i polimorfizma. Dalje ćemo se kretati kroz naprednije koncepte dizajna koda koji se odnose na SOLID principe. Nakon toga ćemo preći na obradu izuzetaka, višenitni rad, kolekcije, streamove, anotacije, generičke tipove, ulazno-izlanim upravljačke operacije, umrežavanje i obradu događaja. U posljednjoj fazi kursa ćemo kreirati desktop i android aplikaciju kao uvod u sljedeći kurs koji će biti obrađen, a odnosi se na razvoj Android aplikacija.


Očekivanja i ciljevi: 

Ovaj kurs je namijenjen svima koji posjeduju osnovno znanje o bilo kojem programskom jeziku ali nije nemoguće da i polaznici koji nisu nikada programirali uz malo dodatnog zalaganja isprate kurs i da se uspješno uključe i obrade sve navede koncepte koji će biti obrađeni tokom ovog kursa. Oni koji su prethodno imali  dodira sa Javom ili drugim programskim jezikom će cijeniti dijelove kursa koji se odnose na nove koncepte uvedene u verziji 1.8 kao i GoF  napisan u skladu sa svim novinama koje nam je donijela verzija 1.8.  Potrebno je da polaznici kursa posjeduju laptop i instaliranu Javu i IDE (Eclipse, NetBeans ili IntelliJ). Svi navedeni koncepti će biti obrađeni kroz konkretne jednostavne primjere, ali će takođe tokom kursa polaznici imati zadatke za koje je potrebno da posjeduju prethodno navedeno. Ukoliko ipak tokom prvog susreta bude polaznika koji nemaju instalirano sve potrebno dobit će instrukcije kako da urade navedeno.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  •  Laptop (poželjno imati Android uređaj zbog zadnjeg dijela kursa)


Poželjni materijali/oprema:

  • Herber Schildt --> Java: A beginner's guide, The Art of Java, Java: The Complete Reference
  • Head first design patterns
  • Uncle Bob(Robert C. Martin) --> Clean code
  • Head First Java
  • Beginning Programming with Java For Dummies, A Wiley Brand

Trajanje kursa:

  • Kurs traje 24h (4 sedmice) i održava se ONLINE, subotom i nedjeljom u terminu od 10:00 do 13:00h

Cijena kursa iznosi 499KM i moguće je plaćanje u dvije rate. Za polaznike koji su završili kurs Complete Introduction to Java, kao i za studente, cijena iznosi 449KM. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.