Italijanski jezik - A1.1 nivo

0/10

Cijena

299KM

Početak kursa

28.05.2024.

Trajanje

(24 h)

Rating

Italijanski jezik - A1.1 nivo

Opis kursa: 

Kurs italijanskog jezika A1.1 nivo predviđen je za one koje imaju malo ili nimalo predzanja. Predviđeno je usvajanje elementarnih gramatičkih cjelina uz obrađivanje tema iz svakodnevnog života, te upoznavanje s italijanskom kulturom, muzikom, geografijom... Aktivnosti na kursu obuhvataju prve 4 didaktičke cjeline, te su praćene raznim vježbama koje će pomoći polaznicima da savladaju osnove ovog jezika. Aktivnosti tokom kursa će također obuhvatiti sve četiri linguističke vještine: pisanje, čitanje, slušanje, te govor na nivou A1.1.

Očekivanja i ciljevi kursa:

Po završetku kursa polaznici će posjedovati elementaran vokabular, te osnovno gramatičko znanje o italijanskom jeziku. Bit će u stanju konstruisati jednostavne rečenice, te se snaći u određenim situacijama koristeći naučeno gradivo. Moći će se pozdraviti, predstaviti, reći nešto o sebi i o svojoj porodici te izraziti slaganje ili neslaganje. Polaznici će tako razviti kompetencije čitanja, pisanja, govora i slušanja na nivou A1.1, te dobiti gramatičke osnove potrebne za nastavak učenja italijanskog jezika, odnosno za A1.2 nivo. Cilj ovog kursa je također prenijeti entuzijazam koji će potaknuti polaznike da nastave učiti ovaj jezik.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • Udžbenik Progetto italiano A1-A2


Poželjni materijali/oprema:

  • Sveska i olovka


Trajanje kursa:

Kurs se održava utorkom i četvrtkom, u terminu od 17:30 do 19:30h. Kurs traje 6 sedmica, odnosno 24 časa (2x sedmično po 2 školska časa). Minimalan broj polaznika za početak kursa je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko minimalan broj polaznika ne bude zadovoljen. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.