Slovenački jezik za početnike - A1 nivo

1/10

Cijena

299KM

Početak kursa

28.05.2024.

Trajanje

(24 h)

Rating

Slovenački jezik za početnike - A1 nivo

Najbolji način da upoznate Sloveniju i Slovence je učeći slovenački jezik, koji ima dugu tradiciju. U savremeno opremljenim prostorijama i u malim grupama (od 8-12 polaznika/ica) naučit ćete prije svega osnovne elemente i karakteristike slovenačkog  jezika u pismu i govoru. Osnovni nivo namijenjen je polaznicima koji ne znaju jezik uopšte ili ga razumiju, ali ne mogu govoriti.


Očekivanja i ciljevi: 
 

  • Na kursu slovenačkog jezika naučit ćete da komunicirate u svakodnevnim situacijama
  • Znat ćete sve riječi koje su vam potrebne da opišete sebe i ljude oko sebe
  • Znat ćete da odgovarate i postavljate pitanja iz svakodnevnog života
  • Znat ćete da se snađete u prodavnici, restoranu, autobusu, pošti, banci
  • Aktivno ćete slušati i učestvovati u razgovorima
  • Naučit ćete osnovni fond riječi koji se koristi u svakodnevnom životu


Materijali/oprema neophodna za kurs: 

Neophodni materijali/oprema:

  • Materijale će pripremiti predavač i polaznicima će biti podijeljeni na kursu ili poslati putem e-maila.


Poželjni materijali/oprema: 
Literatura: 

  • Slovenščina, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
  • A,B, C...1,2,3, GREMO

Poželjni materijali/oprema:

  • Sveska i olovka.

Trajanje kursa:

Kurs traje 6 sedmica, a održava se dva puta sedmično, i to utorkom i četvrtkom u terminu od 19:30 do 21:30h.  

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 6, a cijena kursa 299 KM. Ukoliko kurs krene sa manjim brojem polaznika, trajanje istog će biti kraće, ovisno od veličine grupe.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.