QA Manual Testing

7/18

Cijena

389KM

Početak kursa

02.09.2024.

Trajanje

(18 h)

Rating

QA Manual Testing

Opis kursa:
 

Ovaj kurs je namijenjen početnicima koji nemaju prethodnog iskustva u oblasti manualnog testiranja softvera. Nakon odslušanog kursa, polaznici će steći osnovna znanja iz oblasti manualnog testiranja softvera. U toku kursa ćemo se fokusirati na osnovne pojmove testiranja, vrste manualnog testiranja, izradu test plana i testnog scenarija, te izvršavanju postojećih scenarija. Posebnu pažnju posvetićemo kreiranju bagova pomoću JIRA alata, upravljanju bagovima, kao i njihovim životnim ciklusima. Preći ćemo osnove web okruženja i izvršiti analizu elemenata na web stranici koristeći dev tool okruženje.
Nakon savladavanja uvodnih elemenata, zajedno ćemo preći u narednu fazu, koja podrazumjeva primjenu prethodno usvojene teorije na praktičnim primjerima.

Očekivanja i ciljevi: 
 

Glavni cilj ovog kursa je da polaznik stekne potrebne vještine za QA inženjera koje će moći primijeniti i nadograditi u svom budućem radnom okruženju.
 

Nakon završenog kursa polaznik će steći znanja i usvojiti:
 

  • Osnove QA procesa
  • Vrste manualnog testiranja i njihovu primjenu
  • Način izrade test plana sa testnim scenarijima
  • Način koristenja web dev tool okruženje
  • Osnovna upotreba JIRA alata

Materijali/oprema neophodna za kurs: 
Neophodni materijali/oprema:

  • Laptop

Poželjni materijali/oprema:

  • Sveska i olovka

Trajanje kursa: 
 

Kurs traje 3 sedmice (18 sati) i održava se ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom, u terminu od 17:30 do 19:30 sati. Cijena kursa je 389KM i moguće je plaćanje u dvije rate. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 7. Kurs neće početi na planirani datum, ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.