QA Manual Testing

12/12

Cijena

389KM

Početak kursa

01.07.2022.

Trajanje

(18 h)

Rating

QA Manual Testing

Opis kursa:

Ovaj kurs je namijenjen početnicima koji nemaju prethodnog iskustva u oblasti manualnog testiranja softvera. Nakon odslušanog kursa, polaznici će steći osnovna znanja iz oblasti manualnog testiranja softvera. U toku kursa ćemo se fokusirati na osnovne pojmove testiranja, vrste manualnog testiranja, izradu test plana i testnog scenarija, te izvršavanju postojećih scenarija. Posebnu pažnju posvetićemo kreiranju i upravljanju bagovima kao i njihovim životnim ciklusima. Preći ćemo osnove web okruženja i izvršiti analizu elemenata na web stranici koristeći dev tool okruženje.

Nakon savladavanja uvodnih elemenata, zajedno ćemo preći u narednu fazu, koja podrazumjeva primjenu prethodno usvojene teorije na praktičnim primjerima.

Očekivanja i ciljevi: 

Glavni cilj ovog kursa je da polaznik stekne potrebne vještine za QA inženjera koje će moći primijeniti i nadograditi u svom budućem radnom okruženju.

Nakon završenog kursa polaznik će steći znanja i usvojiti:

  • Osnove QA procesa
  • Vrste manualnog testiranja i njihovu primjenu
  • Način izrade test plana sa testnim scenarijima
  • Način korištenja web dev tool okruženja

Materijali/oprema neophodna za kurs: 

Neophodni materijali/oprema:

  • Laptop

Poželjni materijali/oprema:

  • Sveska i olovka

Trajanje kursa: 

Kurs traje 3 sedmice i održava se ponedjeljkom, srijedom i petkom, u terminu od 17:30 do 19:30 sati.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.