Konverzacijski italijanski jezik

Users@2x0/12

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:
Konverzacisjki kurs italijanskog jezika zamišljen je kao mogućnost usavršavanja postojećeg znanja, njegovu korekciju , dopunjavanje vještina, proširenje riječnika i izraza koje polaznik koristi kroz razne teme, pristup raznim izvorima informacja i tekstova od knjiga do časopisa, filmova, video prikaza. Kontinuiran dijalog s predavačem isključivo na italijaskom jeziku, kao i među polaznicima, kreiranje pismenih radova, ispravak, rasprava. Teme po izboru , na prijedlog predavača kao i polaznika.

Očekivanja i ciljevi:
Postizanje stabilnog nivoa znanja koje će polazniku omogućiti potpuno vladanje jezikom, mogućnost komunikacije i rasprave o složenim temama, pristup internetskim sadržajima na italijanskom jeziku, moderne literature, časopisa, stručne literature za one koji to žele, praćenje i gledanje filmova na izvornom jeziku. 


Materijali/oprema potrebna za kurs:
Konverzacisjki kurs uz korištenje materijala koje osigurava predavač.

Poželjni materijali/oprema:
Kompjuter i pristup internetu radi eventualnog korištenja video materijala.

Trajanje kursa:
Početak kursa: utorak 27.03.2018. u 19.00 - 20.30 h


Trajanje kursa je 8 sedmica odnosno  32 časa ( 2x sedmično po 2 školska časa). Kurs se odvija utorkom i četvrtkom u terminu od 19:00 h do 20:30 h.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.