Ruski jezik za početnike

2/10

Cijena

399KM

Početak kursa

29.07.2024.

Trajanje

(32 h)

Rating

Ruski jezik za početnike

Opis kursa:

Kurs ruskog jezika za početnike pruža sveobuhvatan i temeljan pristup učenju ruskog jezika za osobe koje nemaju nikakvog ili imaju vrlo malo iskustva s ovim jezikom. Program obuhvaća širok spektar tema i prilagođenih potrebama početnika.


Kroz kurs, polaznici će naučiti osnove pisma i fonetiki, osnove gramatike, uključujući osnovne strukture rečenica, glagolska vremena, promjene imenica i pridjeva. Također će se upoznati sa svakodnevnim izrazima, moći će da se predstave, te da podrže razgovor i učestvuju u njemu, u skladu sa svojim znanjima. 


Interaktivne lekcije obuhvataju vježbe slušanja, razgovora, čitanja i pisanja, pružajući polaznicima priliku da primijene svoje znanje u konkretnim situacijama. Tijekom kursa, naglasak je na razvijanju komunikacijskih vještina, kako u formalnim tako i u neformalnim situacijama.


Kurs ruskog jezika za početnike stvoren je s ciljem da pruži dobre osnove za daljnje učenje jezika, kao i za stvaranje dobrog okruženja koje podržava sve polaznike, bez obzira na njihovo početno znanje ruskog jezika ili iskustvo u učenju stranih jezika.


Očekivanja i ciljevi: 

Na kursu ruskog jezika za početnike, polaznici će naučiti sljedeće:

  • Da predstave sebe i druge 
  • Da se uvjereno snađu u svakodnevnim životnim situacijama
  • Da mogu postavljati opšta i konkretna pitanja i odgovoriti na njih
  • Čitati i razumjeti jednostavne tekstove na ruskom jeziku, poput kratkih poruka, uputa, reklama ili članaka
  • Pisati kratke tekstove, uključujući poruke i e-mail
  • Koristiti modalne glagole, govoriti o tome šta im se sviđa ili ne sviđa
  • Opisivati radnje i predmete
  • Razgovarati o određenim temama koje prolaze na kursu


Materijali/oprema neophodna za kurs: 

  • Polaznici ne trebaju nikakve materijale za ovaj kurs. Sve nastavne materijale dobivaju od predavača u elektronskoj formi. 

Kurs se održava ponedjeljkom i srijedom u terminu od 19:30h do 21:30h, a ukupno traje 8 sedmica ili 32 sata. Cijena kursa je 399KM, dok za studente i srednjoškolce odobravamo popust, pa je cijena za njih 359KM. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 4. Kurs neće početi planiranog datuma, ukoliko ne oformimo grupu sa minimalnim brojem polaznika. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.