Švedski jezik A2.1 - online kurs

7/12

Cijena

519KM

Početak kursa

-

Trajanje

(40 h)

Rating

Švedski jezik A2.1 - online kurs

Opis kursa: 

Švedski jezik na A2.1 nivou namijenjen je onima koji već imaju osnovno znanje jezika i koji žele da postignu veću fleksibilnost prilikom formulisanja svojih rečenica, unaprijede svoju gramatiku i osjećaju se sigurnije povodom sopstvenog izgovora, znanja gramatike, ali i izražavanja i razumijevanja govornog jezika. Polaznici će koristiti Rivstart udžbenike koji prate evropsku jezičku nivelaciju i koji su osmišljeni za rad u učionici.

Kurs je baziran na principu „obrnute učionice“, kao i na aktivnom pristupu gramatici kroz konverzaciju. Metoda obuhvata samostalni rad kod kuće uz pomoć knjige, a zatim se na času usavršava kroz praktične aktivnosti (vježbe konverzacije, gramatičke vježbe i igre). Svi časovi će uključivati domaći zadatak. To znači da će polaznici trebati da uče i na čas dolazi pripremljeni kako bi postigli dobre rezultate. Časovi će se održavati 2x sedmično tokom 10 sedmica, što je ukupno 40 sati. Znanje polaznika moći će biti ocijenjeno kroz pismeni i usmeni test po završetku kursa. Polaznici koji uspješno savladaju gradivo dobit će diplomu o položenom kursu (na engleskom, bosanskom ili švedskom jeziku). Nakon ovog kursa polaznici će imati priliku nastaviti učiti švedski jezik na višim nivoima (A2:2, B1).

Očekivanja i ciljevi:

Po završetku kursa polaznici će se moći sporazumijevati na švedskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama koristeći složenije rečenice i osnovni vokabular.

Polaznici će naučiti:

 • razgovarati o svojim doživljajima i iskustvima
 • pitati za informacije pri putovanju
 • pitati za smjer i dati upute drugoj osobi
 • opisati vremenske prilike
 • napraviti rezervaciju u restoranu/hotelu
 • naručiti hranu i piće u restoranu
 • ispuniti jednostavne obrasce
 • razumjeti jednostavnije oglase
 • razumjeti razvoj Švedske ekonomije i ko je prosječan Šveđanin
 • napisati jednostavan mail/sms/pismo/pozivnicu
 • opisati radni dan na poslu
 • voditi razgovor za posao


Ciljevi kursa su:

 • razvijati tečnost jezika u usmenom govoru
 • dalje razvijati kompetenciju slušanja, čitanja i pisanja
 • graditi čvršće gramatičke osnove,
 • dalje usvajati osnovni vokabular kao i
 • nastaviti se upoznavati sa švedskim tradicijama i stilom života.

Materijali za kurs

Obavezni materijali

 • Polaznici će dobiti elektronsku verziju relevantnih knjiga te odgovarajući audio materijal odmah nakon uplate prve rate.

Na ovom LINKU  polaznici mogu naći dodatne gramatičke vježbe i jezičke fraze, dok se na ovom LINKU  nalazi dvojezični rečnik.

Dodatni materijali

 • Bilježnica

Trajanje kursa:

 • Kurs traje ukupno 40 sati i održava se utorkom i četvrtkom u terminu od 19:00 do 21:00 putem Zoom platforme.

Cijena kursa iznosi 519KM po polazniku i moguće je plaćanje u dvije rate. Cijena za studente i srednjoškolce je 469KM

Minimalan broj polaznika je 8. Ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava, kurs neće početi planiranog datuma.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.