Swedish A2:2

5/15

Cijena

520KM

Početak kursa

-

Trajanje

(50 h)

Rating

Swedish A2:2

 

Kursbeskrivnig

Svenska som främmande språk A2:2 är en fortsättningskurs för alla som har klarat A2:1nivån. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla grundkunskaperna ytterligare i svenskan. Kursdeltagaren kommer att lära sig många nya ord, skriva och läsa fler texter. Vi övar på olika situationer som uppstår i vardagen och bekantar oss mer med svenska seder och bruk. Framförallt kommer vi att prata mycket svenska

 

Efter 10 veckor kommer kursdeltagaren bland annat kunna:

  • skaffa information om resor och geografi
  • berätta om olika upplevelser i vardagen
  • hålla en enkel konversation om vad du gör på fritiden och beskriva dina intressen
  • berätta om din utbildning och ditt jobb
  • beskriva hur personer ser ut
  • förklara var och hur du bor
  • förstå enkla instruktioner och delta aktivt i sociala sammanhang
  • skriva brev och mejl
  • gå till doktorn
  • återberätta enkla texter

 

För att nå goda resultat och bli framgångsrik i språkutvecklingen är det viktigt att kursdeltagaren gör sina hemuppgifter. Kunskaperna kommer att testas genom muntliga och skriftliga prov. Under kursens gång kan gästföreläsare bjudas in. 

 

Kursen är baserad på den svenska folkbildningens principer som grundas på praktiska aktiviteter och dynamisk interaktion mellan kursdeltagarna, det vill säga att lärande och interaktion sker samtidigt. En viktig egenskap inom folkbildningen är att deltagaren har möjlighet att påverka undervisningen.

 

Kursen kommer att hållas en gång i veckan under 13 veckor, totalt 50 klocktimmar till ett pris av 520 KM per person. 10 % rabatt utgår för studenter och funktionshindrade personer. Beloppet kan betalas i två delbetalningar. Första inbetalningen sker före kursstarten.

 

Kursmål  

Kursdeltagare som slutför kursen kan förstå enkla samtal som rör personliga och vardagliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva sina studier, arbete och familj. Deltagare som klarar proven kommer att erhålla diplom efter avklarad kurs och ha möjlighet att fortsätta på B1. Vi utfärdar individuella referensbrev på begäran. 

 

Obligatoriskt kursmaterial

Elektroniska kopior av nödvändigt kursmaterial skickas till deltagaren efter att första delbetalningen är gjord.

Ytterligare kursmaterial

Ytterligare kursmaterial kommer att förekomma i form av texter ur böcker, tidningar och annat. 

 

Kursens längd

Start torsdag den 6 december 2019 klockan 17:30-20:30 .

Det kan förekomma avvikelser i planeringen och det diskuteras alltid i samråd med kursdeltagarna. 

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.