Osnove MS Windows i MS Office paketa

6/16

Cijena

259KM

Početak kursa

19.12.2022.

Trajanje

(16 h)

Rating

Opis kursa: 

Informatička pismenost nužan je dio pismenosti u poslovanju današnjice. Uz klasična znanja potrebno je ovladati elementima informatičke pismenosti, odnosno osposobiti se za upotrebu, razvoj i razumijevanje informatičke tehnologije i njene šarolike primjene u privredi i društvu, ili jednostavnije rečeno - osposobiti se za korištenja računara i računarskih programa. 

Stečena znanja treba znati upotrijebiti u postupku prikupljanja i obrade informacija u svrhu donošenja ispravnih i učinkovitih odluka u današnjem modernom poslovanju.

Razumijevajući potrebe šire društvene zajednice kao i potrebe tržišta rada, u Academy 387 kreiran je kurs pomoću kojeg je moguće savladati osnove Windows-a i MS Office paketa za relativno kratko vrijeme. 

WINDOWS operativni sistemi su proizvod kompanije Microsoft i najrasprostranjeniji su operativni sistem za PC računare. 

Osnovni programi u okviru paketa  Microsoft Office su Word, Excel i PowerPoint. U vremenu u kojem živimo, veoma je bitno poznavanje i korištenje ovih programa svakodnevno. 

Microsoft Word je program za obradu riječi, služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tabela, slika, grafikona... Jednostavan je za korištenje, te početnici lako mogu savladati njegove osnovne funkcije, no njegovu punu funkcionalnost mogu iskoristiti samo dobri poznavatelji. Česta mu je primjena u uredima, a gotovo je nezaobilazan program u izvršivanju poslova i zadataka koji zahtjevaju primjenu računara. 

Microsoft Excel je program za tablično računanje. Uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lako se iz tablica mogu stvarati grafikoni.Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl. 

Microsoft PowerPoint je program za izradu multimedijalnih prezentacija, omogućujući dodavanje efekata, slika, zvukova, poveznica. Služi se kao sredstvo pomoći u predavanjima i predstavljanjima nekih problema, proizvoda, usluga.

Kome je kurs namijenjen:

 • svim uzrastima, 
 • osobama bez prethodnog poznavanja (ili uz minimalno poznavanje) Windows-a i osnovnih program iz paketa MS Office,  
 • zaposlenicima u uredima kako bi im se olakšalo uspješno, precizno i pedantno obavljanje poslovnih zadataka, obradu podataka i izradu različitih vrsta izvještaja,
 • nezaposlenim, jer pohađanjem ovog kursa postajete konkurentniji na tržišu rada i izdvajate se iz velikog broj ljudi koji nemaju osnovno znanje iz IT sektora,
 • studentima (učenicima) kako bi uvidjeli prednost korištenja računara u izvršavanju svakodnevnih fakultetskih (školskih) obaveza.
 • svima onima koji u životu žele više. 

Očekivanja i ciljevi: 

Osnovni cilj ovog kursa je da polaznicima prenese osnovno znanje iz MS Windows-a i osnovnih programa iz MS Office paketa (Word, Excel, PowerPoint). 

Na kraju kursa očekuje se da svaki polaznik koji uspješno položi završni test bude osposobljen da sam koristi računar za kreiranje tekstualnih dokumenata, izradu tablica sa osnovnim funkcijama i grafikonima, kao i kreiranje multimedijalnih prezentacija. Bit će osposobljeni za što efikasniji rad na računaru, kako bi poslove obavljali brže i produktivnije.

Materijali/oprema potrebni za kurs:

 • Laptop sa instaliranim MS Windows  operativnim sistemom i  programskim paketom MS Office

Poželjni materijali/oprema:

 • Sveska i olovka

Trajanje kursa:

Trajanje kursa: 16 h, 2 puta sedmično po 2 h, 4 sedmice (8 radnih susreta). 

Koncept kursa: 

 • 6 h MS Word, 
 • 6 h MS Excel, 
 • 3 h MS Power Point, 
 • 1 h test za certifikat o uspješnom pohađanju kursa.

Kurs se održava ponedjeljkom i srijedom u terminu od 19:30 h do 21:30h. 

Cijena kursa iznosi 259 KM. Za studente i učenike nudimo specijalni popust - cijena kursa za njih iznosi 199 KM.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 7. 

Ukoliko na kursu bude manji broj polaznika (od predviđenog minimuma), predavač zadržava pravo da skrati trajanje kursa obzirom da se gradivo koje je predviđeno syllabusom može preći za kraći vremenski period uz manji broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.