Osnove MS Windows i MS Office paketa

2/10

Cijena

259KM

Početak kursa

17.06.2024.

Trajanje

(16 h)

Rating

Opis kursa: 

Informatička pismenost nužan je dio pismenosti u poslovanju današnjice. Uz klasična znanja potrebno je ovladati elementima informatičke pismenosti, odnosno osposobiti se za upotrebu, razvoj i razumijevanje informatičke tehnologije i njene šarolike primjene u privredi i društvu, ili jednostavnije rečeno - osposobiti se za korištenja računara i računarskih programa. 

Stečena znanja treba znati upotrijebiti u postupku prikupljanja i obrade informacija u svrhu donošenja ispravnih i učinkovitih odluka u današnjem modernom poslovanju.

WINDOWS operativni sistemi su proizvod kompanije Microsoft i najrasprostranjeniji su operativni sistem za PC računare. Osnovni programi u okviru paketa Microsoft Office su Word, Excel i PowerPoint. U vremenu u kojem živimo, veoma je bitno poznavanje i korištenje ovih programa svakodnevno. 

Microsoft Word je program za obradu riječi, služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tabela, slika, grafikona... Jednostavan je za korištenje, te početnici lako mogu savladati njegove osnovne funkcije, no njegovu punu funkcionalnost mogu iskoristiti samo dobri poznavatelji. Česta mu je primjena u uredima, a gotovo je nezaobilazan program u izvršivanju poslova i zadataka koji zahtjevaju primjenu računara. 

Microsoft Excel je program za tablično računanje. Uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lako se iz tablica mogu stvarati grafikoni.Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl. 

Microsoft PowerPoint je program za izradu multimedijalnih prezentacija, omogućujući dodavanje efekata, slika, zvukova, poveznica. Služi se kao sredstvo pomoći u predavanjima i predstavljanjima nekih problema, proizvoda, usluga.


Kome je kurs namijenjen:

 • svim uzrastima, 
 • osobama bez prethodnog poznavanja (ili uz minimalno poznavanje) Windows-a i osnovnih program iz paketa MS Office-a,  
 • zaposlenicima u uredima kako bi im se olakšalo uspješno, precizno i pedantno obavljanje poslovnih zadataka, obradu podataka i izradu različitih vrsta izvještaja,
 • nezaposlenim osobama, jer pohađanjem ovog kursa postaju konkurentniji na tržišu rada i izdvajaju se u velikom broju ljudi koji nemaju osnovno znanje iz IT sektora,
 • studentima (učenicima), kako bi uvidjeli prednost korištenja računara u izvršavanju svakodnevnih fakultetskih (školskih) obaveza,
 • svima onima koji u životu žele naučiti više. 


Očekivanja i ciljevi: 

Osnovni cilj ovog kursa je da polaznicima prenese osnovno znanje iz MS Windows-a i osnovnih programa iz MS Office paketa (Word, Excel, PowerPoint). 

Na kraju kursa očekuje se da svaki polaznik koji uspješno položi završni test bude osposobljen da sam koristi računar za kreiranje tekstualnih dokumenata, izradu tablica sa osnovnim funkcijama i grafikonima, kao i kreiranje multimedijalnih prezentacija. Bit će osposobljeni za što efikasniji rad na računaru, kako bi poslove obavljali brže i produktivnije.


Materijali/oprema potrebni za kurs:

 • Laptop sa instaliranim MS Windows operativnim sistemom i programskim paketom MS Office.


Poželjni materijali/oprema:

 • Sveska i olovka


Raspored predavanja: 

 • MS Word - 6 sati
 • MS Excel - 6 sati 
 • MS Power Point - 3 sata
 • Završni test - 1 sat

Trajanje kursa:

 • Kurs traje 16 sati, a održava se dva puta sedmično, i to ponedjeljkom i srijedom u terminu od 17:30 do 19:30h. 

Cijena kursa iznosi 259KM. Za studente i učenike nudimo popust, pa cijena kursa za njih iznosi 235KM. Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5.

Napomena: Ukoliko na kursu bude manji broj polaznika (od predviđenog minimuma), predavač zadržava pravo da skrati trajanje kursa obzirom da se gradivo koje je predviđeno syllabusom može preći za kraći vremenski period uz manji broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.