Writing T-SQL Queries

0/12

Cijena

499KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Writing T-SQL Queries

Sve aplikacije koje komuniciraju sa instancama SQL Servera to rade šaljući Transact-SQL iskaze serveru, bez obzira na korisnički interfejs aplikacije. To je dio neophodnog seta vještina za svakog programera koji razvija apliacije i programera baze podataka koja se bazira na Microsoft tehnologijama. Ovaj kurs je namjenjen za administratore baze podataka, programere baze podataka, profesionalce koji se bave poslovnim obavještavanjem a i druge ljude koji tek počinju raditi sa Transact-SQL-om i treba da propisno pišu struktuirane T-SQL upite.

Cilj ovog trodnevnog kursa, koji vodi instruktor, je da pruži studentima neophodno znanje i vještine potrebne da efektivno pišu Transact-SQL (T-SQL) upite koristeći Microsoft SQL Server 2014. Student bi trebali imati osnovno znanje o sljedećem: Microsoft SQL Server 2008/2014/2014 Osnovno razumijevanje o relacionim bazama podataka.

Minimalni PC uslovi: Intel Core i5, 8GB RAM, 500 GB HDD. PC također treba imati prethodno instaliran Windows with SQL Server 2014 software.

Svaki polaznik treba da ima računar na kojem prolazi zajedno sa instruktorom sve vježbe.

Očekivani početak: 25.04.2016.
Trajanje: 1 sedmica (12 h)

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 10. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Nudimo mogućnost plaćanja u dvije rate.

Cijeli program PDF

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.